Welcome to the submission website of the quarterly
“Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability”.


INFORMATION FOR AUTHORS

Publication conditions:
  • Original papers in the English language are accepted for publication in the quarterly “Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability”
  • The translation into English is to be prepared by the Authors after receiving information from the editors on the results of the text’s review and, if necessary, after its correction and supplementation in accordance with reviewers’ instructions!
  • Works are accepted for publication based on two independent reviews commissioned by the Editors.

Contact with the editors:
Redakcja kwartalnika „Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability”
ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa
e-mail: office@ein.org.plWitaj na stronie zgłaszania tekstów do druku w kwartalniku
„Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability”.


INFORMACJE DLA AUTORÓW

Warunki publikacji:
  • Do publikacji w kwartalniku „Eksploatacja i Niezawodność” przyjmowane są oryginalne prace w języku polskim z tłumaczeniem na język angielski.
  • Tłumaczenie na język angielski jest wykonywane przez Autorów po otrzymaniu informacji od redakcji wydawnictwa o wynikach recenzji tekstu i po ew. jego poprawkach i uzupełnieniach zgodnie ze wskazaniami recenzentów!
  • Kwalifikowanie prac do druku odbywa się na podstawie zleconych przez Redakcję dwóch niezależnych recenzji.

Kontakt z redakcją:
Redakcja kwartalnika „Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability”
ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa
e-mail: office@ein.org.pl